Ośrodek egzaminacyjnym TGLS

|

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS.

Prowadzone przez nas kursy egzaminacyjne zapewniają gruntowne przygotowanie do międzynarodowych egzaminów językowych. Są nastawione na dalsze rozwijanie umiejętności językowych z jednoczesnym ćwiczeniem technik egzaminacyjnych, rozwiązywaniem testów i systematyzowaniem wiedzy. Podczas kursu ćwiczone jest mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność zastosowania języka w praktyce.

Dlaczego TGLS?

Zalety:

• zajęcia z native speakerem

Certyfikat TGLS – korzyści dla kandydata:

• egzamin językowy zakończony uzyskaniem certyfikatu przeprowadzany jest w dowolnym momencie w Ośrodkach Egzaminacyjnych TGLS w całej Polsce;
• certyfikat nie przedawnia się;
może być wykorzystany do potwierdzenia umiejętności językowych posiadacza zarówno do pracy zawodowej jak i nauki;
• daje kandydatowi, jego pracodawcy, lub uczelni do której aplikuje szczegółową informację o poziomie znajomości języka obcego kandydata wraz z interpretacją graficzną o wszystkich poszczególnych umiejętnościach językowych;
• wynik określany jest w postaci aktualnego poziomu wiedzy w skali CEFR;
• egzamin można zdawać wielokrotnie aby w miarę nauki i podnoszenia poziomu znajomości języka poprawiać wynik uzyskiwany na teście.
• egzamin skupia się na efektywnym wykorzystaniu umiejętności językowych do komunikacji;
• ze względu na przyjazną kandydatom formułę i typy ćwiczeń, test nie wymaga wcześniejszych szkoleń ukierunkowanych na przygotowanie do egzaminu

Uznawalność

Certyfikaty TGLS:

• są uznawane w krajach należących do Unii Europejskiej;
• zaliczone na określoną liczbę punktów są traktowane równoważnie z zaliczeniem egzaminu z lektoratu przez niektóre polskie i zagraniczne uczelnie.
• są honorowane przez międzynarodowe korporacje jako skuteczne narzędzie do weryfikacji znajomości języka obcego pracowników.

Jak zapisać się na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!