FRANCZYZA LEADER SCHOOL®

LUBIMY SIĘ SPOTYKAĆ
SPOTKANIE FRANCZYZOBIORCÓW 2018

JESTEŚMY DUMNI Z TEGO CO ROBIMY
SPOTKANIE FRANCZYZOBIORCÓW 2017

Edukacja w oparciu o sprawdzone metody nauki dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Leader School® to polska firma z wieloletnim doświadczeniem, bardzo dynamicznie rozwijająca się jako sieć franczyzowa zarówno w dużych jak i w mniejszych miastach już od 12.000 mieszkańców. Tworzymy sieć zgodnie z Europejskim Kodeksem Franchisingu, co gwarantuje wysoką jakość współpracy w sieci i partnerskie relacje. Oferujemy możliwość prowadzenia własnej placówki edukacyjnej, jako własnej, niezależnej firmy, w ramach sieci franczyzowej pod marką Leader School®.

Każdy z naszych Partnerów ma z jednej strony dużą niezależność w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa, z drugiej - posługuje się marką rozpoznawalną na polskim rynku edukacyjnym, korzysta z najlepszych rozwiązań wszystkich placówek w sieci i sam je współtworzy.

Sprawdzony model prowadzenia placówek edukacyjnych oraz dostęp do najnowszych metod i narzędzi dydaktycznych sprawia, że Partnerzy Leader School® stają się liderami na lokalnych rynkach edukacyjnych.

SKUTECZNE LICENCJONOWANE METODY NAUCZANIA

Metody Leo English i Leo Maniak przeznaczone do nauczania języka angielskiego i efektywnej nauki najmłodszych.
Metoda BLS Communication do nauki języka angielskiego i niemieckiego oraz Zarządzanie Informacją dla młodzieży i dorosłych.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE


Opracowane przez najwyższej klasy metodyków i lingwistów bogate spektrum materiałów dydaktycznych, audiobooków, gier edukacyjnych, ilustracji muzycznych i piosenek skomponowanych do zajęć przez znanych twórców.

SZKOLENIA I WSPARCIE METODYCZNE


Zindywidualizowane szkolenia metodyczne dla Lektorów i Trenerów, realizowane przez wysokiej klasy metodyków, psychologów, native speakerów, twórców metod. Wsparcie metodyczne na każdym etapie realizacji zajęć dydaktycznych metodami Leader School®.

SZKOLENIA BIZNESOWE FRANCZYZOBIORCÓW

Kandydat na franczyzobiorcę przechodzi 150 godzinne szkolenie praktyczne i teoretyczne obejmujące wszystkie aspekty prowadzenia placówki Leader School®, oraz szkolenie produktowe, marketingowe i HR.

PODRĘCZNIK OPERACYJNY FRANCZYZOBIORCY

Zestaw procedur funkcjonowania sieci, gotowe rozwiązania organizacyjne i biznesowe. Zestaw dokumentacji biznesowej, materiały graficzne, procedury zarządzania zasobami ludzkimi zebrane w jednym podręczniku operacyjnym.

SYSTEMY JAKOŚCI PROCESÓW BIZNESOWYCH I DYDAKTYCZNYCH

Sieć Franczyzowa Leader School® wdrożyła system badania jakości obsługi klienta oraz system badania jakości zajęć dydaktycznych pozwalające na stałe doskonalenie usług oferowanych w ramach sieci.

KALKULATOR INWESTYCYJNY


Od chwili podjęcia decyzji o przystąpieniu do sieci Leader School® Franczyzobiorca ma do dyspozycji kalkulator kosztów. Wraz z Franczyzodawcą dokonują analizy najlepszych rozwiązań, pozwalających na szybki i skuteczny zwrot z inwestycji oraz optymalizację nakładów finansowych.

WSPARCIE ORGANIZACYJNE I BIZNESOWE FRANCZYZOBIORCÓW

Na każdym etapie wdrażania procedur franczyzowych oraz wdrażania metodyk oferowanych przez Leader School® Franczyzodawca służy Franczyobiorcom swoim know-how zarówno w sferze skutecznego prowadzenia biznesu, zarządzania kadrami, wdrażania metodyk jak i kontrolingu.

OPŁATY I FINANSOWANIE ROZWOJU PLACÓWEK

Licencja obejmuje jednorazową opłatę franczyzową, stałe opłaty licencyjne miesięczne oraz jednoroczną opłatę roczną na rozwój sieci, przeznaczaną na wspólne projekty, doskonalenie materiałów dydaktycznych i kadr placówek.