Zajęcia z angielskiego z dofinansowaniem 90% dla osób pracujących!

|

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia dofinansowanie do szkoleń! Chcesz nauczyć się języka? Jeśli tak, zachęcamy do sprawdzenia poniższych szczegółów, dotyczących uzyskania dofinansowania.

Informacje pochodzą ze strony: pociagdokariery.pl na temat tegorocznych dofinansowań.

Krok pierwszy:

Rekrutacja – ankieta na stronie internetowej oraz przedłożenie zaświadczenie potwierdzającego zatrudnienie lub czynną służbę w OSP lub Terytorialnej Służbie Wojskowej lub zaświadczenie z KRUS lub orzeczenie o niepełnosprawności aktualne na dzień rekrutacji.

Krok drugi:

Bilans Kariery Online – usługa doradcza oparta o narzędzie elektroniczne i wsparcie doradcy zawodowego.

Krok trzeci:

Dofinansowanie na szkolenia – czyli możliwość realizacji bonów szkoleniowych.

Uczestnik otrzyma 335 bonów, każdy o wartości 15 PLN, łączna wartość bonów szkoleniowych (dofinansowanie + wkład własny) wynosi 5025 PLN, przy czym wkład własny wynosi 10% wartości bonów szkoleniowych.

Kto będzie mógł otrzymać dofinansowanie – osoby dorosłe spełniające łącznie poniższe 3 wymogi:

 1. osoby pełnoletnie
 2. osoby związane z Małopolską, czyli takie, które wykażą w procesie rekrutacji, że mieszkają w tym regionie (warunek ten będzie potwierdzony oświadczeniem) lub pracują w Małopolsce (na podstawie zaświadczenia)
 3. osoby pracujące, czyli osoby, które:
 • są zatrudnione na podstawie stosunku pracy unormowanego w Kodeksie Pracy lub umowy spełniającej przesłanki umowy zlecenia lub umowy o dzieło

lub

 • posiadają obowiązujące powołanie do Terytorialnej Służby Wojskowej,
 • są aktywnymi członkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • są rolnikami ubezpieczonymi w KRUS,

Warunek ten potwierdzany będzie stosownym zaświadczeniem.

Wyjątkiem są osoby z niepełnosprawnościami, które będą mogły przystąpić do projektu również jako osoby niepracujące.

Rekrutacja będzie realizowana do limitów miejsc w poszczególnych grupach:

 1. osoby w wieku 18 – 24 lata spełniające powyższe kryteria – maksymalnie 2526 miejsc,
 2. osoby w wieku 25 – 89 lat spełniające powyższe kryteria – maksymalnie 10104 miejsc.

Równocześnie, przy uwzględnieniu powyższych limitów, w projekcie zagwarantowano minimalną liczbę miejsc dla:

 1. kobiet w wieku 18 – 89 lat z wykształceniem maksymalnie policealnym – co najmniej 3500 miejsc,
 2. osób z niepełnosprawnościami, które nie muszą być osobami pracującymi w rozumieniu powyższej definicji – co najmniej 500 miejsc.
 3. osób po 50 roku życia – co najmniej 1000 miejsc.

Uwaga! Rekrutacja do projektu rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu 2024, proszę śledzić informacje w tej sprawie na stronie pociagdokariery.pl.

Osoby zainteresowane nauką angielskiego w naszej szkole językowej z dofinansowaniem od Wojewódzkiego Urzędu Pracy zachęcamy do kontaktu z nami. Pomożemy w niezbędnych formalnościach i odpowiemy na wszelkie wątpliwości.

Kontakt

Telefon: +48 609 146 594
Adres e-mail: slomniki@leaderschool.pl

Do projektu zapraszamy osoby na każdym poziomie zaawansowania w języku angielskim, spełniające warunki uzyskania dofinansowania od WUP.

Serdecznie zapraszamy!

Jak zapisać się na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!

Aktualności na blogu

Poznaj aktualne trendy i porady w branży edukacyjnej