Kwi
05
Tagi:

Przytulanie kształtuje mózg

Najnowsze badania wykazują silny związek pomiędzy rozwojem niektórych struktur mózgu, a stylem wychowania dziecka. Jak się okazuje hipokamp jest strukturą szczególnie wrażliwą na stres i różnie kształtującą się w zależności od warunków wzrastania w niemowlęctwie i okresie wczesnego dzieciństwa.

Przytulając często dziecko i zapewniając mu częsty dobry kontakt fizyczny, otaczając ciepłem i troską, wyrażając zrozumienie zapewniamy mu lepszy rozwój inteligencji emocjonalnej, empatii, wyższy stopień rozwoju sumienia i większą odporność na stres w dorosłym życiu. Jak się okazuje obok naszego dotyku równie ważne są częste kontakty rówieśnicze.

Dzieci, które nie otrzymują emocjonalnej opieki potrzebnej we wczesnym okresie życia są (w późniejszym okresie życia bardziej egocentryczne. Nie mają dostępu do emocji związanych ze współodczuwaniem w takim samym stopniu jak dzieci, które były wychowywane przez pełne ciepła, szybko reagujące na ich potrzeby rodziny

Badania wykazują nie tylko zróżnicowanie wymienionych cech, ale także budowy mózgu. W chwili urodzenia dzieci mają 200 miliardów komórek mózgowych, które nie wytworzyły między sobą połączeń w wyższych strukturach mózgu. Te połączenia będą w dużym stopniu odpowiedzialne za inteligencję emocjonalną i społeczną dziecka i właśnie na nie wychowanie ma tak duży wpływ. 90 % wzrostu mózgu następuje w ciągu pierwszych pięciu lat życia! W tym ważnych okresie miliony połączeń w mózgu są kształtowane, niszczone i modyfikowane pod wpływem doświadczeń życiowych, a w szczególności relacji emocjonalnych z rodzicami.

Wiele badań przeprowadzonych na całym świecie, wykazało, że stres z wczesnych lat życia może powodować trwałe negatywne zmiany w mózgu dziecka - może wykształcić się nadreaktywny system reagowania na stres, który będzie oddziaływał na człowieka przez cale życie. Może to oznaczać, że percepcja świata i zdarzeń będzie nasycona poczuciem zagrożenia i lęku, nawet w idealnie bezpiecznej sytuacji. Stres w dzieciństwie może powodować śmierć komórek w ważnej strukturze mózgu. Tą strukturą jest hipokamp znajdujący się głęboko w mózgu ssaków. Odgrywa on ważną rolę w przypadku pamięci długotrwałej. Na zdjęciach tomograficznych mózgów dzieci, które doświadczyły intensywnego cierpienia przy braku pocieszenia, hipokamp jest zmniejszony z powodu śmierci tworzących go komórek. Pamiętając o tym, że hipokamp jest odpowiedzialny m.in. za uczenie się, pamięć czy rozpoznawanie i analizę nowości, to jego uszkodzenia, zmniejszenie objętości może tłumaczyć, dlaczego dzieci z domów dziecka i początkowo z rodzin zastępczych, mają złe wyniki w nauce, mają problemy z koncentracją i wydaje się, że nie chcą się uczyć. Dorośli z mniejszym hipokampem zdobywają mniej punktów w przypadku zadań sprawdzających pamięć i rozumowanie werbalne.

Istnieje mnóstwo naukowych badań pokazujących, że jakość życia jest uzależniona od tego, czy w okresie dzieciństwa udało się wykształcić w mózgu skuteczne systemy regulacji stresu.

Najnowsze badania wykazują silny związek pomiędzy rozwojem niektórych struktur mózgu, a stylem wychowania dziecka. Jak się okazuje hipokamp jest strukturą szczególnie wrażliwą na stres i różnie kształtującą się w zależności od warunków wzrastania w niemowlęctwie i okresie wczesnego dzieciństwa.

Przytulając często dziecko i zapewniając mu częsty dobry kontakt fizyczny, otaczając ciepłem i troską, wyrażając zrozumienie zapewniamy mu lepszy rozwój inteligencji emocjonalnej, empatii, wyższy stopień rozwoju sumienia i większą odporność na stres w dorosłym życiu. Jak się okazuje obok naszego dotyku równie ważne są częste kontakty rówieśnicze.

Dzieci, które nie otrzymują emocjonalnej opieki potrzebnej we wczesnym okresie życia są (w późniejszym okresie życia bardziej egocentryczne. Nie mają dostępu do emocji związanych ze współodczuwaniem w takim samym stopniu jak dzieci, które były wychowywane przez pełne ciepła, szybko reagujące na ich potrzeby rodziny

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH

Scroll Up