Certyfikaty językowe

|

W Leader School Piła przygotujesz się do międzynarodowych egzaminów, dzięki którym uzyskasz honorowane na całym świecie certyfikaty. To najlepszy sposób na potwierdzenie swoich kwalifikacji językowych – certyfikaty FCE, CAE oraz TELC są uznawane przez uczelnie, pracodawców, a nawet organizacje rządowe w Polsce i na całym świecie. Certyfikat językowy otwiera drzwi do podjęcia nowej pracy, uzyskania obywatelstwa i wielu innych przywilejów, takich jak łatwiejsza rekrutacja na zagraniczne uczelnie oraz możliwość zwolnienia z nauki języka obcego w czasie studiów.

Egzamin FCE w Pile

First Certificate In English (FCE) to prestiżowy międzynarodowy egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym w Polsce. Posiadanie certyfikatu FCE świadczy o tym, że znasz angielski w stopniu wystarczającym, aby praktycznie używać go w pracy i życiu codziennym. Znajomość angielskiego udokumentowana certyfikatem FCE będzie szczególnie użyteczna, jeżeli Twoja praca wymaga częstych kontaktów z obcokrajowcami. Ponadto osoby, które zdały FCE poradzą sobie z prowadzeniem korespondencji biurowej, rozmowami telefonicznymi, będą w stanie brać udział w szkoleniach odbywających się w języku angielskim, korzystać z angielskich podręczników i czytać artykuły po angielsku. Certyfikat jest wydawany bezterminowo przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate. Renoma tej organizacji sprawia, że ten złożony z pięciu części egzamin jest powszechnie uznawany za wiarygodne potwierdzenie kompetencji językowych. 

Części egzaminu FCE:

– Reading (czytanie ze zrozumieniem)

– Use of English (test znajomości gramatyki) 

– Writing (praktyczny test pisemny)

– Listening (rozumienie wypowiedzi ustnych)

– Speaking (egzamin ustny w formie rozmowy z egzaminatorem)

Pierwsze dwie części, czyli Reading i Use of English, są od 2015 roku zdawane jednocześnie – na tym samym arkuszu egzaminacyjnym.

Egzamin CAE

Certificate in Advanced English jest wyższym stopniem certyfikatu FCE. Zdając egzamin CAE zyskujemy potwierdzenie, że władamy językiem angielskim w stopniu zaawansowanym. Egzamin jest organizowany w trzech corocznych sesjach od roku 1991. Egzamin CAE również składa się z pięciu części.

Ośrodek egzaminacyjny TELC  w Pile

Szkoła językowa Leader School jest jedynym certyfikowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC w Pile oraz w promieniu 100 km! Możemy nie tylko przygotować Cię do zdania egzaminu, ale również przeprowadzić go na miejscu.

Egzaminy TELC są organizowane przez Radę Europy we Frankfurcie sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy biegłości językowej ujęte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. 

Podczas egzaminu szczególny nacisk położony jest na praktyczne umiejętności komunikacyjne, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Dlaczego warto zdobyć certyfikat TELC ze szkołą językową w Pile? 

• Certyfikat TELC zwalnia z egzaminu końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach. 

• Stanowi podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego.

• Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej certyfikaty TELC stanowią potwierdzenie kwalifikacji do nauczania języków obcych.

• Dzięki posiadaniu certyfikatu TELC możesz otrzymać dodatkowe punkty podczas rekrutacji do programu Erasmus.

• W Polsce egzaminy TELC są uznawane za dowód kompetencji językowych kandydatów do służby cywilnej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i administrację Rzeczypospolitej Polskiej. 

• Jest ważnym certyfikatem dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, a także 

• Jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Chcesz uzyskać certyfikat TELC? Zgłoś się do nas, a ustalimy szczegóły i pomożemy Ci przygotować się do testu.

Jak zapisać się na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!

Aktualności na blogu

Poznaj aktualne trendy i porady w branży edukacyjnej