Egzamin CPE

|

Certificate of Proficiency in English (CPE) – najwyższy stopniem spośród angielskich certyfikatów językowych, potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym, wydawany przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate.
Kurs przeznaczony dla osób biegle władających językiem angielskim, pragnących zbliżyć się w swoich możliwościach do poziomu „native speakerów”. Uczestnik musi reprezentować bardzo dobre znajomości języka w zakresie wszystkich umiejętności. Kurs wymaga dużego wkładu pracy własnej, bezpośrednio przygotowuje do egzaminu CPE.
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych źródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli bardzo płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.
Posiadanie certyfikatu CPE pozwala na automatyczne zaliczenie lektoratu na studiach, umożliwia podjęcie nauki za granicą, a także znacznie ułatatwia otwarcie własnego biura tłumaczeń.
Egzamin odbywa się w formie testu złożonego z czterech części:
-Reading and Use of English (1 godzina 30 minut) – czytanie ze zrozumieniem i test gramatyczno-leksykalny
-Writing (1 godzina 30 minut) – pisanie
-Listening (40 minut) – słuchanie
-Speaking (ok. 16 minut dla dwóch kandydatów) – mówienie
Na podstawie wyniku testu wydawane są oceny pozytywne A (Very Good), B (Good) i C (Pass), oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.

Egzamin CPE – korzyści:

  • CPE to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie biegłości językowej
  • CPE należy do grupy egzaminów uznawanych przez MEN na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego
  • CPE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej
  • CPE jest uznawany przez MEN jako domument świadczący o znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników ministerstwa, udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych oraz pilotów wycieczek, a także udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli
  • CPE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie
  • CPE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów
  • Certyfikat CPE jest ważny bezterminowo

Jak zapisać się na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!

Aktualności na blogu

Poznaj aktualne trendy i porady w branży edukacyjnej