Egzamin CAE

|

Certificate in Advanced English (CAE) – jeden z najpopularniejszych angielskich certyfikatów językowych na poziomie zaawansowanym, z naciskiem na umiejętności praktyczne, wydawanych przez University of Cambridge Local Examinations Syndicate na podstawie testu.
Od grudnia 2008 roku egzamin składa się z następujących części:

  • Reading – czytanie ze zrozumieniem, rodzaje tekstów to: artykuły, narracja, raporty, wywiady. W sumie teksty mają razem ok. 3 000 słów. Trwa 1h 15 min
  • Writing – pisanie. W tej części należy stworzyć własne teksty w języku angielskim na zadane tematy. Typy wypracowań do napisania to: notatka, list oficjalny, list nieoficjalny, praca na konkurs, raport, propozycja, rozprawka, artykuł, opowiadanie, recenzja. Trwa 1 h 30 minut
  • Use of English – test gramatyczno-leksykalny. Testuje znajomość kolokacji, słownictwa i gramatyki. Trwa 1h
  • Listening – słuchanie. Składa się z 4 nagrań, każde odtwarzane dwukrotnie. Zadanie polega na wypełnieniu pustych miejsc lub przyporządkowaniu postaci i ich opinii wypowiedziom usłyszanym z taśmy, czy też wybraniu poprawnej odpowiedzi (z czterech możliwych) na pytania związane z usłyszanym nagraniem. Trwa ok. 40 minut
  • Speaking – mówienie. Dzieli się na 4 części: krótka konwersacja z egzaminatorem, opis materiałów stymulujących, dialog pomiędzy zdającymi na podstawie materiału stymulującego, dyskusja na temat związany z częścią trzecią. Trwa ono ok. 14–15 minut, odbywa się w parach, jako jedyna część egzaminu nie jest oceniana w Cambridge

Za każdą część można uzyskać po tyle samo punktów. Punkty do zdobycia z każdej części przelicza się na 40 pkt., czyli maksymalnie można uzyskać 200 pkt.
Na podstawie testu wydawane są oceny pozytywne A, B i C, oraz oceny negatywne D i E. Aby zdać egzamin na ocenę C, kandydat musi zdobyć co najmniej 60% wszystkich punktów.
Egzamin jest organizowany w trzech sesjach: wiosennej (marzec), letniej (maj–czerwiec) i zimowej (listopad–grudzień).
Egzamin ten został wprowadzony w 1991 roku.
W Polsce osoba, która uzyskała certyfikat CAE oraz legitymowała się dyplomem ukończenia studiów II stopnia, wyższych zawodowych na dowolnym kierunku, a ponadto posiadała przygotowanie pedagogiczne, lub legitymowała się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli mogła zostać zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka angielskiego w polskich szkołach.

Jak zapisać się na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!

Aktualności na blogu

Poznaj aktualne trendy i porady w branży edukacyjnej