Egzaminy TELC

|

Leader School Kraków Bieńczyce jest certyfikowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym TELC

Egzaminy TELC organizowane przez Rade Europy we Frankfurcie sprawdzają znajomość języka uwzględniając różne poziomy zaawansowania.
Obecnie obejmują 10 języków europejskich (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, duński, holenderski, portugalski, rosyjski i turecki).

Podczas egzaminu szczególnie nacisk położony jest na umiejętności komunikowania się, a zakres egzaminacyjny zagadnień obejmuje podstawowe dziedziny życia.

Certyfikaty TELC są uznawane przez instytucje, pracodawców, uczelnie, jak i Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pozwalają także na ubieganie się o stypendium programu Socrtes/ Erasmus.

Egzaminy TELC zostały opracowane na podstawie skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework) Rady Europy A1-B2. Dodatkowo z języka angielskiego i niemieckiego egzamin można zdawać na poziomie C1, który jest nazwany poziomem biegłości językowej.

Jak można uzyskać certyfikat językowy TELC?

Certyfikat językowy TELC można uzyskać zdając z pozytywnym wynikiem egzamin organizowany przez TELC GmbH. Egzamin ten można zdawać w Autoryzowanym Ośrodku Egzaminacyjnym TELC Leader School Kraków Bieńczyce.

Co testują egzaminy TELC?

Egzaminy TELC testują praktyczne umiejętności zdobyte przez uczących się języków obcych np:

 • umiejętność czytania w celu uchwycenia konkretnych informacji (znaleźć cenę pokoju jednoosobowego w folderze hotelu),
 • umiejętność słuchania i uchwycenia godziny odjazdu pociągu w nagraniu zapowiedzi z dworca,
 • umiejętność napisania listu z zapytaniem o ceny wynajmu pokoju,
 • podczas prowadzenia rozmowy umiejętność przekonania drugiej osoby do pójścia do kina na film wybrany przez siebie,
 • • umiejętność zastosowania gramatyki w konkretnej sytuacji, kontekście np. uzupełniając list formalny do instytucji odpowiednimi formami czasowników, rzeczowników itp.

Z jakich części składa się egzamin TELC?

Egzaminy TELC składają się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna to teksty do czytania i słuchania ze zrozumieniem; część ustna to rozmowa w danym języku. Poszczególne części egzaminu mogą się w pewnym stopniu różnić w zależności od poziomu, ale nie języka. Struktura egzaminu na poziomie B1 (średnio zaawansowany) jest identyczna dla wszystkich języków i wygląda następująco:

 • Część pisemna egzaminu TELC sprawdza umiejętność zrozumienia ogólnego sensu tekstów autentycznych, które należy przeczytać oraz tekstów, które należy wysłuchać.
 • Kolejnym zadaniem jest napisanie listu do instytucji lub osoby prywatnej.
 • Część gramatyczna egzaminu TELC polega na uzupełnieniu tekstów brakującymi wyrazami.
 • Część ustna egzaminu TELC składa się z trzech zadań, które muszą wspólnie rozwiązać dwaj kandydaci w przeprowadzanej między sobą rozmowie.

Co gwarantuje certyfikat TELC?

 • międzynarodowy dokument językowy uznawany przez administracje państwowe, firmy, instytucje publiczne i gospodarcze w krajach Unii Europejskiej
 • zwolnienie z językowego egzaminu wstępnego lub końcowego oraz lektoratów na wielu polskich uczelniach państwowych i niepaństwowych
 • dodatkowe punkty w programach studenckich wymian miedzynarodowych np. Erasmus Plus
 • uznawalność przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Egzaminy TELC spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
 • uznawalność przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Egzaminy TELC stanowią podstawę do zwolnienia z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego
 • certyfikat TELC umożliwia ubieganie się o stanowisko urzędnika mianowanego

Kto ocenia egzamin TELC?

Część pisemna egzaminu jest sprawdzana komputerowo w Centralnym Biurze Egzaminacyjnym we Frankfurcie nad Menem. Listy natomiast oceniane są dwustopniowo przez dwóch różnych uprawnionych egzaminatorów. Cześć ustna jest oceniana w Szkole Języków Obcych Leader School przez licencjonowanych egzaminatorów szkolonych w Polsce przez partnerów TELC GmbH.

Czy uzyskuje się jakiś dokument potwierdzający zdanie egzaminu TELC?

Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przysyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty TELC są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej.

Jaki jest okres oczekiwania na wyniki egzaminu TELC?

Arkusze odpowiedzi kandydatów są wysyłane do Centralnego Biura Egzaminacyjnego we Frankfurcie nad Menem, gdzie są sprawdzane dwukrotnie. Następnie przygotowywane są certyfikaty. Cała procedura trwa około 8 tygodni.

Jak zapisać się na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!

Zdjęcie na slider

Aktualności na blogu

Poznaj aktualne trendy i porady w branży edukacyjnej