Angielski dla młodzieży metodą komunikacyjną

|

Dla kogo przeznaczone są zajęcia metodą komunikacyjną?

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży w wieku 11-18 lat kontynuującej naukę języka angielskiego.

Jaki jest główny cel metody komunikacyjnej w nauce angielskiego dla młodzieży?

Głównym celem metody bezpośredniej jest nauczanie umiejętności komunikacji w języku obcym, poprzez minimalizowanie użycia języka ojczystego w czasie lekcji i wykształcenie pewnych odruchów językowych. To prowadzi do myślenia w języku, którego się chcemy nauczyć, a dzięki temu łatwości w posługiwaniu się nim w praktyce.

Jak wyglądają zajęcia prowadzone ta metodą?

Metoda bezpośrednia kładzie duży nacisk na praktykę i pracę ustną – słuchanie i mówienie. Około 80% lekcji to praca ustna z lektorem, polegająca na kontrolowanym dialogu, w którym lektor zadaje pytania w oparciu o wprowadzone wcześniej słownictwo oraz zagadnienia gramatyczne. W ten sposób nowy materiał jest ćwiczony zarówno w praktyce jak i w odpowiednim kontekście.
Cały zasób dotychczasowej wiedzy zostaje utrwalony w komunikacji poprzez liczne gry i zadania językowe. Metoda bezpośrednia pomaga młodemu słuchaczowi opanować szybko i w przyjemnej atmosferze najważniejsze umiejętności językowe – mówienie i rozumienie ze słuchu. Metoda komunikacyjna pomaga utrwalić gramatykę oraz słownictwo w naturalnych kontekstach życia codziennego.

Jakie są korzyści z nauki metodą komunikacyjną?

Młodzież, która trafia do nas na zajęcia często posiada już wiedzę językową ze szkoły podstawowej czy średniej. Największa trudnością jest dla nich jednak wykorzystanie swojej wiedzy w praktyce, a więc w konstruowaniu poprawnych wypowiedzi ustnych.

Ćwiczenie pytań i odpowiedzi jest prawdopodobnie najbardziej rozpowszechnionym sposobem nauki, znanym od setek lat. Intensywna wymiana pytań i odpowiedzi między nauczycielem a uczniem służy wyrobieniu nawyków językowych. Uczeń osiąga automatyzm odpowiedzi dzięki naśladowaniu całych fraz i zdań.

Nauczyciel z Leader School Kraków kładzie duży nacisk na poprawność wypowiedzi pod względem wymowy, słownictwa i gramatyki, co utrwala prawidłowe nawyki językowe u słuchaczy, a także motywuje ich do dbania o formułowanie bezbłędnych zdań.

Znajomość zasad gramatycznych pojawia się z biegiem czasu: potrzebne zagadnienia gramatyczne poznajemy podczas lekcji, ćwicząc je od razu w praktyce w zdaniach, natomiast co jakiś czas robione są lekcje gramatyczne, poświęcone w całości utrwaleniu i wyjaśnieniu gramatyki.

Dodatkiem do metody bezpośredniej na tym poziomie jest metoda tradycyjna – praca na nowoczesnym podręczniku prowadzącym uczniów od poziomu Beginners do Upper Intermediate.

  • Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 75 minut lub 1 raz w tygodniu po 150 minut.

Jak zapisać się na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!

Zdjęcie na slider

Aktualności na blogu

Poznaj aktualne trendy i porady w branży edukacyjnej