Międzynarodowy egzamin TELC

|

Skrót TELC pochodzi od angielskich słów The European Language Certificates. Jest to system egzaminów oparty na programie ramowym Common European Framework of Reference Rady Europy. Wszystkie certyfikaty językowe TELC uznawane są w każdym z krajów Unii Europejskiej. Honorują je zarówno uniwersytety, jak i międzynarodowe przedsiębiorstwa, a nawet rządowe instytucje.

TELC jest uznawany za najpopularniejszy certyfikat językowy w całej Europie. Zakres znajomości pozwala określić literowo-cyfrowe oznaczenie. Odpowiednio A1 i A2 świadczyć będą o podstawowej biegłości w kwestii danego języka, B1 oraz B2 są już poziomem średnio zaawansowanym, a C1 i C2 świadczą o swobodnym posługiwaniu się nim.

Do egzaminu językowego TELC można przystąpić w wielu językach. Są to między innymi: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, rosyjski czy portugalski. Wybór w tym zakresie jest naprawdę szeroki.

Egzamin TELC – Legionowo

Ten, jak i inny rodzaj certyfikatu można uzyskać po przystąpieniu do egzaminu, który odbywa się w akredytowanej placówce. Posiadamy wiele takich miejsc w całej Polsce, dlatego przeprowadzenie egzaminu TELC w Legionowie jest możliwe.

Struktura egzaminu

Za sprawą egzaminu TELC sprawdzane są zdolności słuchania, pisania, mówienia i czytania. Łączna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 300.

Pisemna część egzaminu dotyczy kompetencji z zakresu szczegółowego i ogólnego czytania, słuchania ze zrozumieniem, a także wypowiedzi pisemnej, która najczęściej przybiera formę listu oficjalnego bądź nieformalnego. W zakres egzaminu wchodzi także test wielokrotnego wyboru. Z tej części kandydat może uzyskać maksymalnie 225 punktów.

Część ustna polega na odbyciu z innym kandydatem rozmowy w konkretnym języku na wybrany przez egzaminatorów temat. Możliwe do uzyskania jest 75 punktów. Czas trwania egzaminu wynosi około 160 – 170 minut.

W niektórych miejscach, np. w Niemczech pozytywny wynik egzaminu jest honorowany jako oficjalny dowód biegłości w języku niemieckim w przypadku osób, które ubiegają się o tamtejsze obywatelstwo.

Posiadanie certyfikatu językowego jest niezwykle przydatne zarówno w kraju, jak i za granicą. Odpowiednio dobrze napisany egzamin pozwala na rozwój ścieżki kariery. Wiele polskich przedsiębiorstw wymaga znajomości szczególnie języka angielskiego na danym poziomie. Nie warto się jednak ograniczać, gdyż dostępnych jest wiele kursów z różnych języków, wśród których każdy może znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.

Jak zapisać się na kurs?

Test poziomujący

Sprawdź swój poziom języka angielskiego lub niemieckiego

Bezpłatna lekcja pokazowa

Przetestuj zajęcia na darmowej lekcji. Przekonaj się do zajęć!

Zapisy na zajęcia

Gotowy, aby zapisać siebie lub swoje dzieci? Zapraszamy do naszej szkoły!

Aktualności na blogu

Poznaj aktualne trendy i porady w branży edukacyjnej