Sty
11

Zapytanie ofertowe NR 1/2.3.2/POIR/2017

Firma „Leader School” Katarzyna Rojkowska w związku z planowaną realizacją projektu w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/2.3.2/POIR/2017 dotyczącego zamówienia usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu pn. „Opracowanie narzędzi edukacyjnych Leo English Explorers z innowacyjną aplikacją wspomagającą proces dydaktyczny dzieci w wieku 10-11 lat do nowego poziomu metody Leo English®”

Zapytanie ofertowe BONY NA INNOWACJE

Zapytanie ofertowe BONY NA INNOWACJE

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH

Scroll Up