Wrz
02

Informacja o wybranych wykonawcach zapytania ofertowego na dostarczenie usługi edukacyjno-szkoleniowej w zakresie przygotowania i realizacji zajęć dodatkowych w placówkach opieki dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szanowni Państwo,
Ze względu na ograniczenia techniczne Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju, publikujemy poniżej

Informację o wybranych wykonawcach Zapytania ofertowego na dostarczenie usługi edukacyjno-szkoleniowej w zakresie przygotowania i realizacji zajęć dodatkowych w placówkach opieki dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

część 1 szkolenie w zakresie nauki języka angielskiego
Wybrany Wykonawca:
DABO Dariusz Borsiak
95-070 Aleksandrów Ł. ul. Wolności 50
Data wpłynięcia oferty: 25.08.2016 r.
Cena jednostkowa brutto: 70,00 PLN
Ilość uzyskanych punktów: 100 pkt

część 2 szkolenie w zakresie efektywnej nauki
Wybrany Wykonawca:
JOOS Justyna Ossowska 94-333
Łódź, ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 12B/2
Data wpłynięcia oferty: 25.08.2016 r.
Cena jednostkowa brutto: 70,00 PLN
Ilość uzyskanych punktów: 100 pkt

Pełna lista składających ofertę:
1. Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA
organ prowadzący: CE Lingua Sp. z o.o.
31-620 Kraków, os. Bohaterów Września 1A/C
2. DABO Dariusz Borsiak
95-070 Aleksandrów Ł. ul. Wolności 50
3. JOOS Justyna Ossowska 94-333 Łódź, ul. Bohaterów Powstania Styczniowego 12B/

Link do ogłoszenia:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1005137

Katarzyna Rojkowska
Leader School
ul. Wierzbowa 21
90-227 Łódź

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH

Scroll Up