Projekty realizowane w Leader School

Informacja o wyborze wykonawcy na usługi badawczo-rozwojowe zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 12.06.2017r. nr 2/2.3.2/POIR/2017

Zapytanie ofertowe NR 2/2.3.2/POIR/2017

Informacja o wyborze wykonawcy na usługi badawczo-rozwojowe zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 11.01.2017r. nr 1/2.3.2/POIR/2017

Zapytanie ofertowe NR 1/2.3.2/POIR/2017

Informacja o wybranych wykonawcach zapytania ofertowego na dostarczenie usługi edukacyjno-szkoleniowej w zakresie przygotowania i realizacji zajęć dodatkowych w placówkach opieki dla dzieci zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Szanowni Państwo,
Ze względu na ograniczenia techniczne Bazy Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju, publikujemy poniżej

Informację o wybranych wykonawcach Zapytania...

Sięgnij po EUROpę

Sięgnij po EURopę

Nowe otwarcie dla Projektów UE Rozpoczął się nowy okres programowania w Projektach UE na lata 2014-2020. W gąszczu informacji o otwierających się konkursach, trudno znaleźć te...

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH

Scroll Up