PROJEKTY EUROPEJSKIE

Centrum Funduszy Strukturalnych jest niezależną jednostką organizacyjną wspierającą Partnerów sieci Leader School oraz szkoły, gminy i inne instytucje edukacyjne w aplikowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Specjaliści i metodycy kształcenia w ramach swoich kompetencji służą Państwu swoją wiedzą i wsparciem.

W ramach udzielanego naszym Partnerom wsparcia specjaliści CFS:

  • prowadzą doradztwo w zakresie wykorzystania środków unijnych;

  • tworzą projekty szkoleniowe;

  • kreują współpracę pomiędzy szkołami Leader School a administracją samorządową na szczeblu regionalnym i lokalnym;

  • inicjują projekty szkoleniowe ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw.

Potencjał zespołu Centrum Funduszy Strukturalnych wspiera grono specjalistów z zakresu prawa unijnego, zarządzania projektami, księgowości i rozliczania projektów współfinansowanych z funduszy unijnych oraz ewaluacji i monitoringu projektów.

  • Skontaktuj się z nami

    tel.: 42 656 20 68
    mail: rfiglewicz@leaderschool.pl