OFERTA FRANCZYZOWA

 • W ramach systemu franczyzowego Leader School oferuje swoim Partnerom

OFERTA FRANCZYZOWA

 • Znany i rozpoznawalny logotyp Leader School, który jest zastrzeżonym znakiem towarowym

 • Technologie know-how w zakresie skutecznego wdrażania i rozwijania placówki edukacyjnej

 • Fachową pomoc przy analizie rynku i narzędzia do badania potencjału rynku lokalnego

 • Przeprowadzenie realnej oceny rozwoju Leader School w wybranej lokalizacji

 • Doradztwo i ocena trafności lokalizacji w zakresie spełniania standardów wizerunku i marki Leader School

 • Kalkulator rentowności pozwalający na precyzyjne oszacowanie nakładów inwestycyjnych oraz dokładne zaplanowanie wydatków inwestycyjnych

 • Zaopatrzenie w wysokiej jakości meble i wyposażenie placówki zapewniające jednolity, łatwy do identyfikacji wizerunek placówki

 • Cykl szkoleń przygotowujących do zarządzania i prowadzenia placówki Leader School:
  - zapoznanie się z poszczególnymi produktami Leader School w zakresie merytorycznym i administracyjnym,
  - prezentacja autorów naszych programów i książek,
  - zapoznanie z procedurą rekrutacji pracowników,
  - dostarczenie materiałów do przeprowadzenia profesjonalnej kampanii promocyjnej związanej
  z otwarciem nowej siedziby Leader School,
  - prezentacja stosowanych systemów rozliczeniowych,
  - przedstawienie strategii budowania zespołu i zarządzania kadrą,
  - prezentacja technik marketingowych i strategii pozyskiwania klientów,
  - społeczna odpowiedzialności biznesu (CSR)

 • Pełne doradztwo merytoryczne i logistyczne

 • Opieka metodyczna obejmująca konsultacje metodyczne dla administracji i pracowników dydaktycznych

 • Kompleksowe cykle szkoleń dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych placówek Leader School.

 • Rozwijane według najnowszych standardów rynkowych i metodycznych produkty edukacyjne

 • Udostępnienie najlepszych narzędzi reklamy i PR

 • Nowoczesna strona internetowa z ofertą handlową i metodyczną Centrali i poszczególnych placówek Leader School

 • Nowoczesna platforma e-learningowa wspierająca proces uczenia się i nauczania

 • Możliwość współpracy z Centrum Funduszy Strukturalnych przy tworzeniu projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich

 • Współtworzenie funduszu rozwoju sieci i korzystanie z jego produktów

 • Wyłączność na wybranym przez Franczyzobiorcę terenie

 • System CRM do zarządzania placówką

 • Franczyzobiorca pozostaje podczas całego okresu trwania umowy franczyzowej pod stałą opieką specjalistów Centrali w zakresie

 • Wsparcia prawnego i organizacyjnego placówek

 • Wymiany doświadczeń i podejmowania wspólnych inicjatyw z Partnerami Sieci Franczyzowej

 • Wsparcia specjalistów z wielu dziedzin m.in. w zakresie: projektów europejskich, metodyki prowadzenia zajęć, e-learningu, działań promocyjnych i rozwojowych, marketingu społecznościowego

 • Konsultacji i doradztwa w toku funkcjonowania Państwa Placówek - nadzór merytoryczny w każdym obszarze działania, wsparcie przy planowaniu rozwoju oraz rozwiązywania bieżących problemów placówki

 • Kontaktu z partnerami i podwykonawcami oferującymi niezbędne produkty i usługi po preferencyjnych cenach

 • Kompleksowych cyklów szkoleń dla pracowników administracyjnych i dydaktycznych mających na celu stałe podnoszenie ich kwalifikacji

 • Badań i monitoringu jakości obsługi klienta i jakości zajęć dydaktycznych

 • Promowania marki Leader School w mediach społecznościowych

 • Przeciwdziałania kryzysom, konfliktom, wczesnego wykrywania i zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmieniającego się otoczenia

Zapisz się na bezpłatne zajęcia pokazowe DLA DZIECI DLA DOROSŁYCH

Scroll UpZadzwoń